O Spółce

Prezes Zarządu Spółki: Radosław Podogrocki
Rada Nadzrocza: Grzegorz Raczyński (przewodniczący), Daniela Ewa Wiażel, Katarzyna Wijata.

Podstawą naszego działania jest dostarczanie ciepła lokalnej społeczności reprezentowanej w kontaktach z nami przez partnerów biznesowych. Niezależnie czy jest to wspólnota mieszkaniowa czy też inny podmiot, to zawsze dbamy o to, aby dostarczane mu ciepło było w korzystnych cenach.

PEC Brzeziny jest firmą stale zwiększającą swoje przychody, przez co jednoznacznie określamy się jako przedsiębiorstwo sprawnie realizujące cele biznesowe, postępując przy tym zgodnie z zasadami fair play. Nasi kontrahenci potwierdzają, że jesteśmy dobrym i wiarygodnym partnerem w biznesie.

Odpowiedzialność działania naszej firmy to nie tylko dbanie o jej finanse, ale także traktowanie pracowników, klientów, partnerów handlowych, a także środowiska naturalnego z należytym szacunkiem. W tym ostatnim aspekcie stale doskonalimy proekologiczną gospodarkę odpadami i zwiększamy ich powtórne wykorzystanie. Jest to możliwe dzięki świadomości pracowników PEC o wpływie na środowisko wykonywanej przez nich pracy.

Współpracujemy z dostawcami stosującymi rozwiązania proekologiczne w oferowanych produktach i usługach oraz realizującymi – podobnie jak my – działalność zgodnie z prawem i etyką biznesu.
Wszystkie istotne aspekty środowiskowe naszej działalności tj:
ilość wytwarzanych i przekazywanych odpadów, parametry ścieków technologicznych, wód opadowych i roztopowych, zużycie mediów: energii elektrycznej, gazu propan-butan, wody są stale monitorowane, aby wykluczyć ich negatywny wpływ na otoczenie.

Kontakt

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z o.o.
ul. Modrzewskiego 12
95-060 Brzeziny
tel. 46 874 46 08
fax. 46 874 42 83
e-mail: pec@brzeziny.pl